Jehovas vitners 330 000 Pfizer aksjer kan tape verdi

Med sine 330 000 aksjer i Pfizer, så kan Jehovas vitner tape penger fordi Pfizer står overfor en rettssak med 75 000 søksmål.

Les brevet nedenfor eller i denne pdf-filen.

Jehovas vitner
Skandinaviske avdelingskontor
Stenhusvej 28
DK-4300 Holbæk
Danmark

Jehovas vitners 330 000 aksjer i legemiddelselskapet Pfizer

Pfizer og GSK saksøkes for kreftfremkallende medisin
https://www.finansavisen.no/helse/2024/06/01/8137644/pfizer-og-gsk-saksokes-for-kreftfremkallende-medisin

Farmasiselskapene står overfor en rettssak på 75 000 søksmål.

Dere eldste er pålagt å forsvare det styrende råd, ikke Guds Ord Bibelen. Jeg er ikke redd for å adressere aksjeporteføljen til Jehovas vitners styrende råd til dere eldste på avdelingskontoret i Danmark. Hvordan forsvarer dere eldste at Jehovas vitner tjener penger på aksjer i satans verden? Hva sier Jehova, Jesus Kristus og Bibelen om dette?

Er aksjeporteføljen til Jehovas vitner i satans verden så hemmelig at den ikke finnes, selv om den kan leses på jwpsa.com i denne lenken?
https://www.jwpsa.com/jehovas-vitners-aksjeportefolje/

Hvordan vil den enorme rettssaken som Pfizer står overfor ifølge artikkelen øverst, påvirke aksjeinntektene til Jehovas vitner som har minst 330 000 aksjer i Pfizer, via Henrietta M Riley trust for watch tower bible?

Vil det styrende råd pålegge oss medlemmene å betale enda mere penger via resolusjoner, for å dekke et evt tap på aksjeinntektene, selv om det styrende råd og dere eldste vet at resolusjoner om penger er et tiggerpåfunn, som skal anses som frastøtende og uakseptable for Jehovas vitner?
https://www.jwpsa.com/jehovas-vitner-ma-betale-penger-ved-resolusjoner/

Dere eldste fortier og nekter å svare på mine brev og eposter. Dere eldste er grenseløst arrogante og viser forakt mot meg Trond Jacobsen. Jeg stiller spørsmålstegn ved dere eldste og det styrende råds åndelige kvalifikasjoner. Dere eldste er så åndelig fattige, når dere ikke har kvalifikasjoner til å gi skriftlige svar på mine enkle brev. Dere eldste er mye verre enn fariseerne på Jesu tid.

Dersom dere mener at det jeg har skrevet i dette brevet er feil, så legg fram bevis for det. Johannes 18:23
Imøteser deres skriftlige svar på dette brevet som dere sender til min gateadresse innen svarfristen som er satt til mandag 10. juni 2024.

Hilsen,
Trond Jacobsen
Moss menighet

Skroll til toppen