Resolusjoner om penger, Jehovas vitner

Resolusjoner om betaling av penger er et tiggerpåfunn og skal anses som frastøtende og uakseptabelt for Jehovas vitner. Apostlenes gjerninger 17:11 2. Johannes 9

Se denne videoen på norsk og denne videoen på engelsk fra jw.org som er den samme videoen som handler om bidrag ved resolusjoner. (Vis fra 5:10-5:20) Den norske versjonen bruker ordet “foreslår” (suggest), mens den engelske bruker ordet “recommend” (anbefale). Det ser ut til at disse ordene har forskjellig betydning. Den norske versjonen oversetter det engelske ordet “recommend” feil.

Brevene i linkene nedenfor (på engelsk) pålegger Jehovas vitner å betale bengebidrag ved resolusjoner.

  • ​Mars 2014, pdf-fil (Engelsk) Fra side 2.
  • August 2021, pdf-fil (Engelsk). Side 1, avs 4, 5; nederst på side 2, FOR SECRETARIES, avs 1; side 4, avs 3.
  • August 2023, pdf-fil. (Engelsk) Side 1, avs 6; side 3, avs 4.

Boken: – Guds rike hersker, kap 18. Hvordan riket blir finansiert. At Jehovas vitner aldri vil tigge eller be mennesker om økonomisk støtte, er løgn.

7 Bror Russell og hans medarbeidere ville ikke etterligne de framgangsmåtene som er så vanlige i kristenhetens kirkesamfunn når det gjelder å skaffe penger. I det andre nummeret av Zion’s Watch Tower, under overskriften «Vil du ha ‘Zion’s Vakttårn’?», uttalte Russell: «Vi tror at ‘Sions Vakttårn’ har Jehova som sin støtte, og fordi det er slik, vil det aldri tigge eller be mennesker om økonomisk støtte. Når Han som sier: ‘Meg hører sølvet, og meg hører gullet til’, ikke lenger tilveiebringer de nødvendige midler, vil vi forstå det slik at tiden er inne til å slutte å utgi bladet.» Haggai 2:7-9 Over 130 år senere blir Vakttårnet fremdeles utgitt, og den organisasjonen som publiserer det, er fortsatt i full virksomhet.

8 Jehovas folk tigger ikke om penger. De sender ikke rundt kollektbøsser og sender ikke ut tiggerbrev. De skaffer heller ikke penger ved hjelp av bingo, basarer eller lotterier. De holder fast ved det som stod i Zion’s Watch Tower for mange år siden: «Vi har aldri betraktet det som passende å tigge om penger til Herrens sak, slik mange andre gjør. Etter vår oppfatning er penger som er samlet inn ved de ulike tiggerpåfunnene i Herrens navn, frastøtende og uakseptable for ham. Og de fører ikke til Herrens velsignelse, verken for giveren eller for det arbeidet som blir utrettet.»

Hvilket bibelbasert mandat har det styrende råd og dere eldste til å be om penger via resolusjoner? Ba Jesus sine etterfølgere om et bestemt pengebeløp hver måned, så han kunne fullføre forkynnelsen? Ifølge Jehovas vitners litteratur som det henvises til, så er pengebidrag gitt ved resolusjoner et bevis for at Jehova ikke lenger støtter sin egen organisasjon. Jehovas vitner er som andre religioner – glade i penger. Religion og penger

Skjult økonomi
Det styrende råd tilrettelegger for finansielt hemmelighold (skjult økonomi), når de skjuler sine aksjeinntekter og organisasjonens regnskap for medlemmene. Det styrende råd er avslørt i løgn, fordi litteraturen sier at det ikke er noen hemmelighold i organisasjonen? (Se Hemmeligholdelse i Guds navn) Avs 8 fra toppen.

Hemmelighold
Jehovas vitners eldstebok: – Vær hyrder for Guds hjord. 1. Peter 5:2 er så hemmelig at den ikke finnes. Selv ikke Jehova og Jesus vet om eldsteboka. Snakk med Jehovas vitner om eldsteboka, så finner dere fort ut at det er mye hemmelighold i Jehovas vitner. Når Jehovas vitner likevel praktiserer hemmelighold, så viser de at de ikke er den sanne religion.

Kontakt Jehovas vitner

Skroll til toppen