Samfunn, Styrende råd

Siste dager, Jehovas vitner

Det styrende råd v/Stephen Lett lyver og profeterer falskt om hvor langt inn i de siste dager menneskeheten har kommet […]