Årstall

1914-generasjonen, Jehovas vitner

Jehovas vitners lære om en såkalt overlappende 1914-generasjon, er avslørt som løgn, hykleri og falsk lære. Jesus Kristus sa ganske […]