Om jwpsa

Avslører Jehovas vitner i løgn, hykleri og falsk lære. HOLD DEG VÅKEN! Jehovas vitners styrende råd gjentar løgner helt til alle tror på dem. Matteus 23:33 Johannes 8:44 1. Korinter 4:6 Åpenbaringen 21:8

TROSSYSTEM
Jehovas vitner er trolig det mest skjøre trossystemet på jorden. Jehovas vitner tåler ikke sannheten om seg selv og er redde for spørsmål vedr deres tro og lære. Når et medlem tenker selv, har egne meninger, stiller spørsmål som avslører Jehovas vitners tro og lære som løgn, hykleri og falsk, så tar de eldste et informert valg og utsetter medlemmet for selvmords mobbing, fortielse, negativ sosial kontroll, falske anklager, utfrysing, usynliggjøring, påfører medlemmet en følelse av å være uelsket, uønsket, verdiløs o.l. Medlemmet ses på som en frafallen og blir unngått. Jehovas vitner baserer sin tro og lære på menneskebud, ikke på Guds Ord Bibelen slik de blant annet påstår i Resonnerboka. Matteus 7:15, 20 Matteus 23:33 1. Korinter 4:6 2. Johannes 9

DET STYRENDE RÅD
Jehovas vitners styrende råd er ikke Jehovas salvede. Begrunnelse: det styrende råd er avslørt i løgn, hykleri og falsk lære, de tåler ikke spørsmål om deres trossystem og nekter å svare på spørsmål. Les avsløringer om Jehovas vitner her på jwpsa.com Jehovas vitners styrende råd og dere eldste, tenk nøye over dette: Ingen av dere opplever det dere utsetter andre mennesker for. Husk at Jehova holder dere eldste ansvarlige for hvordan dere behandler enkeltpersoner og menigheten.

SANNHET
Hva har en sannhet å frykte kritikk, dersom den er sannhet? Kan kritikk “ødelegge” sannheten eller troen? Er sannheten da i så fall sann? En “ny” sannhet kan ikke erstatte en tidligere sannhet. Den kan bare legges til en allerede eksisterende sannhet. Grunnlaget for tillit må baseres på bibelens sannhet, ærlighet og gjennomsiktighet. Tillit ødelegges med løgn, hykleri og falsk lære. Jehovas vitners menneskebud løgner, hykleri og falske lære har fratatt dem all troverdighet.

FORMÅLET MED jwpsa.com
Er å informere og undervise leserne sannheten om Jehovas vitner, som de skjuler for sine medlemmer og for offentligheten. For å gi leserne et grunnlag for å kunne ta et informert valg, når dere snakker med Jehovas vitner. Bruk gjerne jwpsa.com som grunnlag for samtaler med Jehovas vitner. Nettsiden jwpsa.com burde være pensum i skolen.

YTRINGSFRIHET
Kongeriket Norges grunnlov § 100 Ytringsfrihet og Johannes 18:23 i Guds Ord Bibelen.

NORMEN FOR SANN TILBEDELSE
Ifølge resonnerboka til Jehovas vitner, så er bibelen den norm som en religion må vurderes etter. Jehovas vitners nettside jw.org og litteratur er underlagt 100 % informasjonskontroll fra det styrende råd. Jehovas vitner er avslørt i løgn, hykleri og falsk lære og når ikke opp til bibelens norm for sann tilbedelse og er derfor ikke Guds folk. Ordspråkene 6:16-19 Matteus 7:15, 20 Johannes 8:47 2. Johannes 9

HVORFOR RETTE SØKELYSET MOT RELIGION?
Les svaret i Vakttårnet Juli 2013. Krever lederne penger via resolusjoner? Følger medlemmene bibelske prinsipper med hensyn til krig og moral? Og finnes det i det hele tatt noe religionssamfunn du kan stole på? Jehovas vitner er avslørt i løgn, hykleri og falsk lære og er ikke til å stole på. Jehovas vitner er avslørt i å tjene penger på krig og annen lyssky virksomhet i satans verden. Matteus 7:15, 20 Apostlenes gjerninger 17:11

Dersom vi stoler blindt på andre, så tar vi ikke egne fornuftige valg, men lar andre tenke og bestemme hva vi skal gjøre. Det er ikke visdom å stole blindt på andre, uansett hvem det er.

HEMMELIGHOLDELSE I GUDS NAVN
Artikkelen: – Hemmeligholdelse i Guds navn, i Vakttårnet 1. juni 1997, side 5, 6, avs 6-8). Dersom Jehovas vitner virkelig er sanne kristne, så skal det være enkelt for de å gi skriftlige bibelbaserte svar på alle innleggende på jwpsa.com. Hittil har de ikke turt å svare på ett eneste spørsmål. Jehova hater løgn. Ordspråkene 6:16-19 Efeserne 4:25 Når Jehovas vitner er avslørt i løgn, hykleri og falsk lære. så stilles det spørsmålstegn ved de eldste og det styrende råds åndelige kvalifikasjoner.

Skriv gjerne fysiske brev (på Norsk) til Jehovas vitner lokalt, til avd.kontoret i Holbæk i Danmark og til hovedkontoret i USA og be om en skriftlig bibelbasert redegjørelse for avsløringene på jwpsa.com, slik at framtidige misforståelser kan unngås. Dere kan skrive på Norsk til alle kontorene. Se også Kampanje.

JWPSA.COM har ikke ansvar for innhold på nettsider det linkes til. Heller ikke for offentlig dokumentasjon.

Dersom Jehovas vitners styrende råd eller noen andre mener at det som er skrevet på denne siden og på jwpsa.com er feil, så legg fram bevis for det. Johannes 18:23

Kontakt Jehovas vitner

Skroll til toppen