Samfunn

Sosiale medier

Tidligere Facebook-sjef advarer mot farer på sosiale medier i denne videoen og sier at sosiale medier er laget for å […]