Styrende råd

Eldsteboka – Jehovas vitner

Jehovas vitners eldste kontrollerer og hersker over medlemmene med sin hemmelige justisbok, som selv Jehova og Jesus ikke vet om. […]