Aksjeportefølje, Jehovas vitner

Jehovas vitners aksjeportefølje i våpenindustrien og andre aksjer kan du lese i denne pdf-filen. Henrietta M. Riley Trust for Watch Tower Bible. Skroll nesten til bunnen av siden til du ser – Investment Portfolio Summary og Account Statement.

Jehovas vitners aksjer i våpenindustrien

Noen andre aksjer

  • Molson Coors Brewing Co. 90 000 aksjer (alkoholproduksjon)
  • Walt Disney, 100 000 aksjer (underholdning)
  • Lionsgate Entertainment Corp. 170 000 aksjer
  • Time Warner Inc. 80 000 aksjer (eier av cinemax softcore porno)
  • Facebook 140 000 (Advarsel om sosiale medier)
  • Monsanto Co. 40 000 aksjer, Genmodifisering av mat (GMO)
  • Pfizer Inc. 330 000 aksjer, (Legemiddelindustrien)
  • Microsoft, 100 000 aksjer.

Sexindustrien
Når Jehovas vitner har 80 000 aksjer i Time Warner Inc., som eier Cinemax som viser sexfilmer, så tjener Jehovas vitner penger på sexindustrien. Det er hykleri at Jehovas vitner utgir artikler om at sex og porno er så farlig og samtidig tjener penger på sexindustrien.

Artikler på jw.org
Kristne og krig – hva sier Bibelen?
Flyktningkrise – Millioner flykter fra Ukraina.
Religion og krigen i Ukraina – hva sier bibelen?

Bibelen sier at de som virkelig følger Jesus Kristus, ikke deltar i krig. Matteus 26:52. Jehovas vitner følger ikke Jesus Kristus, når de har en enorm aksjeportefølje i våpenindustrien i satans verden og dermed støtter krig. Dette må være blodskyld i Guds øyne. Jehovas vitner er på ingen måte nøytrale i satans verden. Matteus 7:21-23 Titus 1:16. Jehovas vitner er big business som andre religioner? Hvordan kan Jehova godkjenne at Jehovas vitner tjener penger på våpen, sex, underholdning, legemidler, sosiale medier o.l. i satans verden, når Jehova selv er i mot våpen og krig? Jehovas vitner tjener penger på at uskyldige barn, mødre, eldre og uføre drepes på krigens alter. Mika 4:3 Salme 46:9.

Kjærlighet til penger
Jehovas vitners engasjement i satans verden med tusenvis av aksjer, viser Jehovas vitners dødelige kjærlighet til penger. 1. Timoteus 6:10, 11 Jehovas vitner ledes av kjærlighet til penger? (vers 10). Jehovas vitner er ikke en tjener for Gud, fordi de ikke flykter fra kjærligheten til penger (vers 11). Jehovas vitner er hyklere når de har en skjult økonomi i aksjemarkedet bak ryggen til sine medlemmer. Markus 7:6, 7

Putins krig i Ukraina – Hamas / Israel
Dersom det brukes våpen fra produsenter som Jehovas vitner har aksjer i, så støtter Jehovas vitner disse krigene med sine aksjer. Hvor mye penger tjener Jehovas vitner i så fall på disse krigene? Hvordan kan Jehovas vitner forkynne om et jordisk paradis og samtidig tjene penger på krigens alter i satans verden? Ville Jehova og Jesus Kristus investert i våpenaksjer, sex-aksjer og andre aksjer og dermed støtte satans verden? Svaret er nei.

Bibelbasert religiøs tro?
På grunnlag av det som er skrevet på denne siden, så har ikke Jehovas vitner noen bibelbasert religiøs tro og de er heller ikke en sann religion, når de ofte avsløres i løgn, hykleri og falsk lære. I samsvar med Apostlenes gjerninger 17:11 bør du undersøke Jehovas vitners lære med andre kilder for å se om det du hører og leser er sant. Matteus 7:15, 20 Jakob 4:4

Kontakt Jehovas vitner.

Skroll til toppen