Trond Jacobsen (TJ) til alle på Jehovas vitners hovedkontor

Jehovas vitners styrende råd avsløres i mye løgn, hykleri og falsk lære. Les noe av det i dette brevet.

Alle som jobber på Jehovas vitners hovedkontor vet muligens ikke at det styrende råd til stadig avsløres i løgn, hykleri og falsk lære. Les første side nedenfor i et kraftfullt brev fra Trond Jacobsen til alle på Jehovas vitners hovedkontor. Les hele brevet i denne pdf-filen.

18.06.2024
Trond Jacobsen
Moss i Østfold

Jehovas vitner
Hovedkontoret
USA

Hvert medlem av Jehovas vitners hovedkontor bør lese dette brevet og våkne.
Nettstedet jwpsa.com avslører Jehovas vitner i løgn, hykleri og falsk lære

Jeg er ikke redd for å addressere nettstedet jwpsa.com til det styrende råd, de eldste og til hvert medlem av jw. hovedkontor. Det er en skam at Jehovas vitner så lett avsløres i løgn, hykleri og falsk lære. Skam dere.

Jwpsa.com avslører at Jehovas vitner: Er en falsk religion, ikke har Jehovas godkjennelse, ingen i det styrende råd er salvet, ingen i det styrende råd har et himmelsk håp, det styrende råd snakker ikke for Gud, det styrende råd viser ved sine løgner, hykleri og falske lære at dere har satan som deres Gud og far, det styrende råd lyver med tall når dere lærer at Jehovas vitner har vekst, når dere publiserer Viktige tall på feil måte, tallene skal sammenlignes med toppåret, ingen praktiserer hykleri som vakttårnet og Jehovas vitners styrende råd, det styrende råd er falskt når dere pålegger medlemmene å betale en medlems avgift hver måned via resolusjoner, det styrende råd lyver og er hyklere når dere skylder på de frafalnes løgner og uærligheter som årsak til at Jehovas vitner har en intern pandemi av tusenvis av søksmål vedr seksuelle overgrep mot barn i organisasjonen, det styrende råd er falske når dere ikke tør eller er i stand til å svare skriftlig på brev og e-poster fra meg om avsløringene jeg publiserer på jwpsa.com.

Jeg, Trond Jacobsen i Moss menighet i Norge har forkastet det styrende råds lære om den overlappende generasjonen. Det er en falsk lære og har ingen støtte i bibelen, den er ikke i samsvar med Kristi lære. – Matteus 24:34; Johannes 8:44, 47; 2 Johannes 9.

Nettstedet jwpsa.com er mitt nettsted som avslører Jehovas vitner i løgn, hykleri og falsk lære. Ifølge Guds Ord Bibelen og Jehovas vitners publikasjoner, så publiserer ikke jwpsa.com frafall.

Terje Brenden og Stein Paterson lyver, når de sier at jwpsa.com er tydelig frafall. Dersom jwpsa.com er såkalt tydelig frafall, så er Jehovas vitners publikasjoner og nettsted også tydelig frafall, fordi jwpsa.com henviser til Jehovas vitners publikasjoner og til jw.org. Når jeg fortalte dette til Terje og Stein, som er eldste i Moss menighet, så turte de ikke svare på det. De vet jo at de selv lyver og at jwpsa.com avslører Jehovas vitner.

INSTRUKSER FRA det styrende råd til de eldste
Jeg vet også at det styrende råd pålegger de eldste å forsvare deres falske lære. Fordi: – Hvis de eldste forsvarte Guds Ord Bibelen, så ville de straks forkaste den overlappende generasjonen til det styrende råd som en falsk lære, som vist på jwpsa.com og i Kristi lære i Matteus 24:34. Den siste i det styrende råds overlappende generasjon (Sophie Yuchniewicz) døde i 2008. Dere kan lese mer om det på jwpsa.com. Jeg stiller spørsmåltegn ved Jehovas vitners styrende råds lære. Jeg stiller også spørmålstegn ved det styrende råd og de eldstes åndelige kvalifikasjoner.

Første side slutt. Les hele brevet i denne pdf-filen.

Kontakt Jehovas vitner

Skroll til toppen