Brev

Bil drapsforsøk utført av Janicke Hellan i Borg menighet i Sarpsborg 2. April 2014 – rettet mot Trond Jacobsen

Janicke Hellan forsøkte seg på et bildrap på Trond Jacobsen, onsdag 2. april 2014 på busstoppet i Kalaveien ved Kalabanen […]