Økonomi

Resolusjoner om penger, Jehovas vitner

Resolusjoner om betaling av penger er et tiggerpåfunn og skal anses som frastøtende og uakseptabelt for Jehovas vitner. Apostlenes gjerninger […]