Siste dager, Jehovas vitner

Det styrende råd v/Stephen Lett lyver og profeterer falskt om hvor langt inn i de siste dager menneskeheten har kommet når han sier: vi lever i den siste delen av de siste dager. Ja, den siste delen av den siste delen av de siste dager. Like før den siste dagen av de siste dager. rapport nr. 1. 2020 (Vis fra 2:00-2:20) Det er fire år siden Stephen Lett sa dette i mars 2020. Jesaja 30:15 som Stephen Lett bruker i sin tale handler om de som er omtalt i vers 1-14, så vers 15 kan ikke brukes om oss som opplevde covid-19-pandemien nå i de siste dager. Vi trenger ikke å vende tilbake til Jehova fra noen pandemi. Vi lever ganske enkelt i den perioden som står i Lukas 21:11 Åpenbaringen 6:8

Det er bare én person som vet hvor langt inn i de siste dager menneskeheten har komme og når den store trengsel begynner. Matteus 24:36 Den store trengsel begynner når 1. Tessaloniker 5:3 blir oppfylt. Jehovas vitners styrende råd er enda en gang avslørt i løgn og i å gå ut over det som står skrevet og i å profetere falskt. – 5. Mosebok 18:20-22 1. Korinter 4:6 Johannes 8:44 Åpenbaringen 21:8

JW Rapport nr. 10. 2021 opplyser at pr. 10.12.21, er det 25 658 Jehovas vitner som er døde av covid-19-pandemien. Ifølge 1. Tessaloniker 4:13 så trenger ikke Jehovas vitner å sørge slik som de som ikke har noe håp. De døde vil få en oppstandelse. Apostlenes gjerninger 24:15

Kontakt Jehovas vitner

Del gjerne denne siden.

Skroll til toppen