Salme 146:3, 4

 3 Sett ikke deres lit til mektige menn, til et menneske, som ikke kan frelse noen.  4 Han utånder og vender tilbake til jorden. Den dagen forsvinner hans tanker.

Skroll til toppen