Salme 127:3

3 Barn er en gave fra Jehova, livsfrukt er en lønn fra ham.

Skroll til toppen