Romerne 8:37-39

37 Men i alt dette kommer vi til å vinne en fullstendig seier takket være ham som elsket oss. 38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv eller engler eller regjeringer eller noe som er nå, eller noe som skal komme, eller makter 39 eller høyde eller dybde eller noe annet som er skapt, vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet, som kommer til uttrykk gjennom Kristus Jesus, vår Herre.

Skroll til toppen