Romerne 1:25-31

25  De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og tjente det skapte i stedet for Skaperen, som skal lovprises for evig. Amen. 26 Derfor overga Gud dem til skammelige seksuelle lyster. Kvinnene blant dem byttet ut den naturlige seksuelle omgang med en som er i strid med naturen. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig seksuell omgang med kvinner og ble voldsomt opptent av begjær etter hverandre. Ja, menn sammen med menn gjorde det som er usømmelig, og de pådro seg den fulle straffen som deres urette handlinger fortjente. 28 Fordi de mente at det ikke hadde noen verdi å anerkjenne Gud, overga Gud dem til en tenkemåte som han ikke godkjenner, så de gjør det som ikke sømmer seg. 29 De er fulle av all slags urettferdighet, ugudelighet, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mord, strid, svik og ondsinnethet. De sprer sladder, 30 baktaler andre, hater Gud og er frekke og stolte. De skryter, legger skadelige planer og er ulydige mot foreldre. 31 De er ufornuftige, bryter avtaler, er uten naturlig hengivenhet og er ubarmhjertige.

Skroll til toppen