Matteus 7:21-23

21 Ikke alle som sier til meg: ‘Herre, Herre’, skal komme inn i himmelens rike, men bare de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn og drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger* i ditt navn?’ 23 Da skal jeg si til dem: ‘Jeg har aldri kjent dere! Gå bort fra meg, dere som gjør det som er ondt!’

Skroll til toppen