Lukas 20:37

37 Men at de døde blir oppreist, har også Moses vist i beretningen om tornebusken, når han kaller Jehova ‘Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud’.

Skroll til toppen