Jesaja 2:2, 4

2 I de siste dager skal fjellet der Jehovas hus står, bli grunnfestet over toppen av fjellene, og det skal bli løftet opp over høydene, og til det skal alle nasjonene strømme. 4 Han skal dømme mellom nasjonene og ordne opp i* forholdene blant mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til plogskjærog sine spyd til beskjæringskniver. Nasjon skal ikke løfte sverd mot nasjon,og de skal ikke lenger lære å føre krig.

Skroll til toppen