Apostlenes gjerninger 17:11

Jødene der hadde et mer åpent sinn enn de i Tessalọnika. De tok imot budskapet med stor iver og gransket Skriftene daglig for å se om det de hørte, var riktig. *

* De fleste Jehovas vitner verken undersøker eller tenker selv, om det de hører og leser fra det styrende råd og de eldste er riktig.

Skroll til toppen