Åpenbaringen 6:8

8 Og jeg så en blek hest, og han som satt på den, hadde navnet Døden. Og graven fulgte like etter ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden – makt til å drepe med et langt sverd og matmangel og dødelige sykdommer og ved villdyrene på jorden.

Skroll til toppen