Åpenbaringen 13:16-18

16 Det utsetter alle mennesker for tvang – de små og de store, de rike og de fattige, de frie og slavene – for at de skal ta imot et merke på sin høyre hånd eller på pannen, 17 slik at ingen kan kjøpe eller selge bortsett fra den som har merket: villdyrets navn eller det tallet som svarer til dette navnet. 18 Her er det nødvendig med visdom. La den som har innsikt, regne ut villdyrets tall, for det er et menneskes tall, og tallet er 666.

Skroll til toppen