1. Timoteus 6:10, 11

10 For kjærligheten til penger er en rot til alle slags skadelige ting, og ved å la seg lede av denne kjærligheten er noen blitt ført vill fra troen og har påført seg selv mange smerter. 11 Men du som er en tjener for Gud, flykt fra dette. Og jag etter rettferdighet, gudhengivenhet, tro, kjærlighet, utholdenhet og mildhet. *

* Vers 10. Jehovas vitner lar seg lede av en grenseløs kjærlighet til penger på andres bekostning og fattigdom, når de har en stor aksjeportefølje i satans verden. Vers 11, Jehovas vitner er derfor ingen tjener for Gud.

Skroll til toppen