1. Tessaloniker 5:3

3 Når de sier: «Fred og sikkerhet!», da skal en plutselig tilintetgjørelse komme over dem på et øyeblikk, som fødselsveer over en gravid kvinne, og de skal slett ikke slippe unna.

Skroll til toppen