1. Korinter 10:14

14 Derfor, mine kjære, flykt fra avgudsdyrkelse!

Skroll til toppen