Halden menighet – utgir privat litteratur

18. august 2017 ble det sendt en klage til Jehovas vitners styrende råd i USA om den private litteratur utgivelsen i Halden menighet. Det styrende råd brydde seg ikke. Det ble også sendt en klage til avdelingskontoret i Danmark. Det viser seg at de eldste er korrupte og beskytter hverandre. Markus 7:6, 7 kan med rette anvendes på det styrende råd, eldsterådet i Halden menighet og på de eldste på avdelingskontoret i Danmark.

​Nedenfor kan dere lese en epost fra den eldste i Halden menighet som utgir privat litteratur og bruker Jehovas vitners jw-logo øverst til høyre på tegneserieheftet under. Dette skaper forvirring med hensyn til troverdigheten til hvilken kanal for åndelig mat Gud egentlig bruker. Se video fra Royal Commission hearing in Australia, der Geoffrey Jackson i Jehovas vitners styrende råd lyver under ed og sier at Gud bruker flere talspersoner enn Jehovas vitner.

Nedenfor ser dere tegneserieheftet som er utgitt privat i Halden menighet.

Hvilket bibelbasert mandat har dere eldste til å se gjennom fingrene med at en eldstebror i Halden menighet i Østfold, tar seg til rette og utgir privat litteratur og bruker jw-logoen?

Tegneserieheftet: Mitt hefte med Bibelske tegneserier, kan bestilles fra Halden menighet ved å kontakte de direkte på adressen under. Du velger selv hvor mange eksemplarer du vil bestille. All litteratur fra Jehovas vitner er gratis.

Jehovas vitner
Kvartsveien 8
1784 Halden

Del gjerne denne siden i dine sosiale medier.

Skroll til toppen