Eldsteboka – Jehovas vitner

Jehovas vitners eldste kontrollerer og hersker over medlemmene med sin hemmelige justisbok, som selv Jehova og Jesus ikke vet om. Forkynneren 8:9 Les Jehovas vitners eldstebok i denne pdf-filen.

Jehovas vitners styrende råd og alle eldste, tenk nøye over dette: Ingen av dere opplever det dere utsetter andre mennesker for.

Det styrende råd og eldste i menighetene glemmer ikke og tilgir ikke overtredelsene og syndene til medlemmene. De lagrer alt i sitt konfidensielle arkiv i menighetene og i en database. De eldste bruker lagrede personopplysninger om medlemmene ved en senere anledning for å kontrollere de og for å minne de på at de blir passet på og overvåket. Dette er i sterk kontrast til Jehova som tilgir og glemmer sine tilbederes synder og overtredelser. Johannes 8:47 2. Johannes 9

Bibelens Gud holder ikke sin bok – BIBELEN – skjult for noen, så hvorfor må Jehovas vitners styrende råd og de eldste ha en hemmelig intern justisbok (eldsteboka)? Når Jehovas vitner praktiserer hemmeligholdelse, så bekrefter de at de ikke er den sanne religion. Den sanne religion praktiserer på ingen måte hemmeligholdelse. (avs 8 fra toppen)

Kapittel 14 – overgrep mot barn

Les Jehovas vitners skarpe, harde og dødelige atferdskrav i eldsteboka kap 14 i denne pdf-filen overfor en som er anklaget for overgrep mot barn (gjelder også falske overgrepsanklager). Makteliten i Jehovas vitner lagrer falske opplysninger om et medlem uten at medlemmet får uttale seg. Dette anses som et brudd på menneskerettighetene til det anklagede medlemmet og et brudd på GDPR-reglene.

Eldsteboka kap 15, avs 19 inneholder løgn. (Se nr 3 på bildet under) Dersom avs 19 var sant, så hadde ikke de eldste i Sarpsborg menighet blitt holdt ansvarlig for å fryse ut en bror fra menigheten fra våren 2011 og ikke blitt holdt ansvarlig for et drapsforsøkt ved et selvmordsforsøk lørdag 20. april 2013. Torstrand menighet i Larvik hadde heller ikke påført en bror falske anklager fra mai 2016. En søster fra Bergen i Moss menighet i Østfold og eldsterådet hadde heller ikke påført en bror et religiøst hat ved å kalle broren for en «tomhjernet» (se bilde under) som er en svært nedsettende og foraktelig måte å tiltale en bror på. En søster i Halden menighet hadde heller ikke falskelig anlaget en bror for å ikke være på møtene uten å legge fram bevis for det. De eldste ser gjennom fingrene med dette og har tatt parti for søstrene og for all uretten som er påført broren. De eldste er medansvarlige og viser også sitt religiøse hat mot denne broren. De eldste er løgnere og hyklere og kunne ikke brydd dere mindre. Johannes 8:47 2. Johannes 9

Jehovas vitners forklaring av Matteus 5:22 kan dere lese i denne linken fra jw.org

STUDIE MED JEHOVAS VITNER. Eldsteboka bør være den første boken du studerer med Jehovas vitner, slik at du får en forståelse av hvordan Jehovas vitners maktelite behandler medlemmene. De eldste vil muligens nekte for at det finnes noen eldstebok eller si at den er konfidensiell, eller ikke gi noe svar. Men eldsteboka finnes. Du bør derfor ha ditt eget eksemplar. Kontakt Jehovas vitner og bestill eldsteboka: Vær hyrder for Guds hjord (sfl-N) Det styrende råd og de eldste utøver et diktatur og en hard og skarp intern justis mot medlemmene. Alle Jehovas vitner er pålagt å leve etter den harde og skarpe justisen i eldsteboka (selv om de ikke vet noe om den). Eldsteboka er så hemmelig at den ikke finnes og selv Jehova og Jesus vet heller ikke om eldsteboka. Du blir også “passet på” av andre vitner.

Dersom Jehovas vitners styrende råd eller noen andre mener at det som er skrevet på denne siden er feil, så legg fram bevis for det. Johannes 18:23

Kontakt Jehovas vitner

Skroll til toppen