Løgn, rettssaker, juryer og dommere

Jehovas vitner må først beskytte seg mot løgner fra det styrende råd og de eldste som ofte avsløres i løgn. Alle Jehovas vitner som lyver viser at de har satan som sin Gud. Johannes 8:44 Åpenbaringen 21:8 Artikkelen – Si det som er sant står i Vakttårnet (studieblad) Oktober 2018, side 6-10, avs 1, 6, 7, 12, 14, 19. Sakarja 8:16 Jehovas vitners styrende råd hører ikke på Gud og er ikke forent med Gud. Johannes 8:47 2. Johannes 9 Alle Jehovas vitner som lyver er ikke sanne kristne og kan ikke lære andre sannheten. De er like troverdige som satan.

Klikk på bildet og se videotalen om hvordan løgn ødelegger tillit og skaper tvil. Dette skjer blant Jehovas vitner, når de eldste lyver for medlemmene.
Klikk på bildet og se videoen der det styrende råd anklager egne og motpartens advokater for å holde tilbake sannheten i en rettssak. (Fra 25:00)

Kontakt Jehovas vitner

Skroll til toppen