Salmene

Salme 119:128, 163

128 Derfor betrakter jeg alt du lærer meg, som riktig. Jeg hater hver falsk sti. 163 Jeg hater falskhet – […]

Salme 41:3

 3 Jehova skal støtte ham på sykesengen. Du skal forvandle hans sykeleie fullstendig.

Jesaja 30:15

15 For Den Suverene Herre Jehova, Israels Hellige, sier: «Hvis dere vender tilbake til meg og holder dere i ro, skal dere

Salme 127:3

3 Barn er en gave fra Jehova, livsfrukt er en lønn fra ham.

Salme 46:9

9 Han gjør slutt på kriger over hele jorden. Han knekker buen og hogger spydet i stykker. Stridsvognene brenner han opp

Salme 146:3, 4

 3 Sett ikke deres lit til mektige menn, til et menneske, som ikke kan frelse noen.  4 Han utånder og vender

Skroll til toppen