Mika 4:3

3 Han skal dømme mellom mange folkeslag og ordne opp i forholdene blant mektige nasjoner, også blant dem som er […]