Matteus

Matteus 23:33

33 Slanger, hoggormyngel, hvordan kan dere unngå å bli dømt til Gehẹnna?

Matteus 23:15, 33

15  Ve dere, skriftlærde og fariseere, hyklere! 33  Slanger, hoggormyngel, hvordan kan dere unngå å bli dømt til Gehẹnna?* *

Matteus 24:45-47

45 Hvem er egentlig den trofaste og kloke slave, som hans herre har satt over tjenestefolkene sine for å gi

Matteus 5:6

6 Lykkelige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal få det de lengter etter.

Matteus 5:22

22 Men jeg sier dere: Den som fortsetter å være sint på sin bror, skal stå til regnskap overfor domstolen.

Matteus 7:3-5

3 Hvorfor ser du da på flisen i din brors øye, men legger ikke merke til bjelken i ditt eget? 4

Matteus 24:6

6 Dere kommer til å høre lyden av krig og meldinger om krig. Pass på at dere ikke blir skremt, for

Matteus 24:36

36 Ingen vet når den dagen og timen kommer, verken englene i himmelen eller Sønnen, men bare min Far.

Matteus 19:14

14 Da sa Jesus: «La de små barna komme til meg, og prøv ikke å hindre dem, for himmelens rike tilhører

Matteus 18:3, 4

3 «Jeg sier dere i sannhet: Hvis dere ikke forandrer dere og blir som små barn,+ skal dere slett ikke

Matteus 15:7-9

7 Dere hyklere, Jesaja profeterte treffende om dere da han sa: 8 ‘Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er

Matteus 7:21-23

21 Ikke alle som sier til meg: ‘Herre, Herre’, skal komme inn i himmelens rike, men bare de som gjør

Skroll til toppen