Lukas

Lukas 20:37

37 Men at de døde blir oppreist, har også Moses vist i beretningen om tornebusken, når han kaller Jehova ‘Abrahams […]

Lukas 20:38

38 Han er ikke en Gud for de døde, men for de levende. For de er alle levende for ham.»

Lukas 21:11

11 Det skal bli store jordskjelv, og på det ene stedet etter det andre skal det bli matmangel og epidemier. Folk

Lukas 18:16, 17

16  Men Jesus kalte barna til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og prøv ikke å hindre

Lukas 21:32

32 Jeg sier dere i sannhet: Denne generasjonen skal slett ikke forsvinne før alt dette skjer.

Skroll til toppen