1. Johannes 5:21

21 Mine barn, vær på vakt mot avguder.