Jakob 4:4

4 Dere utro, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være en venn […]