Haggai 2:7-9

7 ‘Jeg skal riste alle nasjonene, og alle nasjonenes dyrebare skatter skal komme inn. Jeg skal fylle dette huset med […]