Apostlenes gjerninger

Apostlenes gjerninger 24:15

15 Og jeg har det samme håpet som disse har: at Gud vil sørge for at både rettferdige og urettferdige får

Apostlenes gjerninger 17:11

Jødene der hadde et mer åpent sinn enn de i Tessalọnika. De tok imot budskapet med stor iver og gransket

Skroll til toppen