1. Tessaloniker

1. Tessaloniker 5:3

3 Når de sier: «Fred og sikkerhet!», da skal en plutselig tilintetgjørelse komme over dem på et øyeblikk, som fødselsveer over

1. Tessaloniker 4:13

13 Brødre, vi vil ikke at dere skal være uvitende om dem som sover i døden, for at dere ikke

Skroll til toppen