Jesus skal stoppe alle kriger

Katastrofe for Jehovas vitner som tjener penger på krig i satans verden, når Jesus stopper alle kriger, slik de skriver i denne artikkelen fra jw.org. Aksjeporteføljen til Jehovas vitner vil straks bli verdiløs.

Jehovas vitner viser ved sine gjerninger at de er en del av satans verden, så vil de også erfare Jesu vrede, når han går til handling i Harmageddon. Jehovas vitner viser også ved løgn, hykleri og falsk lære at de har satan som sin Gud og er dermed en del av satans verden. Matteus 7:15, 20

Det er ikke i samsvar med Guds Ord Bibelen å være ansvarlig for at uskyldige barn, mødre, eldre, uføre og andre drepes på krigens alter i satans verden. Så lenge satans verden består, tjener Jehovas vitner penger på krig og annet svineri via sin enorme aksjeportefølje. I Harmageddon må Jehovas vitner betale prisen for å være en del av satans verden. Matteus 7:21-23 1. Korinter 10:21 2. Korinter 6:17 Titus 1:16  Johannes 8:44, Åpenbaringen 21:8 Jakob 4:4

Hvert enkelt Jehovas vitne er personlig ansvarlig for å undersøke om det de hører og lærer fra det styrende råd og de eldste er riktig. Apostlenes gjerninger 17:11.

Kontakt Jehovas vitner

Del gjerne denne siden i dine sosiale medier.

Skroll til toppen