Jehovas vitners styrende råd vil ha krig

Jehovas vitners styrende råd lyver når de later som de er så opptatt av hva bibelen sier om når det blir slutt på krig. Jehovas vitner er kjent for å tjener penger på krig med sin ubibelske aksjeportefølje i våpenindustrien. Jehovas vitner ønsker at det skal være krig, så de kan fortsette å tjene penger på krig og på at uskyldige barn og andre sivile slaktes på krigens alter i satans verden.

Bildene i dette innlegget er gratis bilder fra nettet.

HOLD DEG VÅKEN!
Når blir det slutt på krig? (jw.org)

Jehovas vitners styrende råd mener veien til global fred og sikkerhet er via sin ubibelske aksjeportefølje i våpenindustrien, som de selvsagt holder skjult for sine medlemmer og for offentligheten. Jehovas vitners aksjeportefølje er deres skjulte økonomi bak ryggen til sine medlemmer.

En krig som gjør slutt på alle kriger
Jehovas vitners styrende råd ønsker ikke at det skal bli slutt på all krig, fordi da taper Jehovas vitner alle sine aksjepenger i våpenindustrien. Jehovas vitner har en grenseløs kjærlighet til penger på andres bekostning og fattigdom. 1. Timoteus 6:10, 11

En verden i krig er god butikk for Jehovas vitners grådighet etter penger med sin ubibelske aksjeportefølje i våpenindustrien.

Jehovas vitner – en del av satans verden
Jehovas vitners styrende råd taler med to tunger fulle av løgn, når de tjener penger på krig og samtidig forkynner om et fredelig paradis på jorden. Jehovas vitner viser ved sitt religiøse hykleri at de er en del av satans verden. Jehovas vitner er avslørt som ikke Guds folk, de snakker ikke for Gud, det styrende råd er ikke av de salvede med et himmelsk håp, er ikke den trofaste og kloke slave, Jehovas vitner er avslørt som en falsk religion og har ikke Jehovas støtte. Johannes 8:44 Johannes 8:47 2. Johannes 9 Åpenbaringen 21:8

Pengebidrag til Jehovas vitner
Bør du virkelig gi pengebidrag til Jehovas vitner når de tjener nok penger på sin aksjeportefølje og fra salget av Rikets saler og andre bygninger? Det styrende råd pålegger medlemmene å betale penger via resolusjoner. Medlemmene må våkne og forstå at å betale penger via resolusjoner er et tiggerpåfunn i Herrens navn og skal anses som frastøtende og uakseptable.

Kontakt Jehovas vitner og be de forsvare sin tro og lære mot avsløringene på jwpsa.com. Skriv gjerne fysiske brev til Jehovas vitner og be om skriftlige bibelbaserte svar på innleggene på jwpsa.com. Skriv gjerne ett brev for hvert spørsmål.

Dersom Jehovas vitners styrende råd eller noen andre mener at det som er skrevet i dette innlegget og på jwpsa.com er feil, så legg fram bevis for det. Johannes 18:23

Kontakt Jehovas vitner

Skroll til toppen