Håndtegn, 666

Jehovas vitner er avslørt i løgn, hykleri og falsk lære, når de bruker forskjellige håndtegn for å vise at de er en del av satans verden. Matteus 23:33 Åpenbaringen 13:16-18

Klikk på bildet over og vis fra 5:40 og se at Jehovas vitner viser at de støtter satans politiske system når de bruker håndtegnet 666.
Klikk på bildet over og vis fra 58:50 og se at Jehovas vitner viser at de støtter satans politiske system når de bruker håndtegnet 666.
Klikk på bildet over og se hvor dypt Jehovas vitners styrende råd har sunket i satans verden, når de gjør Jakob og Sofie til en del av satans politiske system og lærer barn å bruke håndtegnet 666. Jehova har ingen vennskap med noen som bruker håndtegnet 666. Alle foreldre bør merke seg dette og våkne.
Klikk på bildet over og vis fra 10:05 og se at Jehovas vitner viser at de støtter satans politiske system når de bruker håndtegnet 666.
Klikk på bildet over og vis Anthony Morris fra 1:05 og se at Jehovas vitner viser at de støtter satans politiske system når de bruker håndtegnet 666.
Klikk på bildet over og vis fra 10:10 og se at Jehovas vitner viser at de støtter satans politiske system når de bruker håndtegnet 666.
Klikk på bildet over og les artikkelen der Jehovas vitner fremstiller Jesus Kristus som en som bruker håndtegnet 666 og som dermed er en som støtter det politiske systemet i satans verden. Johannes 17:16
Klikk på bildet over og hør lydfilen om hva merket 666 står for.
Klikk på bildet over og les at Gud (Jehova) ikke godkjenner at Jehovas vitner bruker noen som helst tegn og symboler i tilbedelsen.

De som har dyrets merke 666, tilkjennegir på den annen side at de er slaver av dyret. Dette merket identifiserer den som har det, som en som støtter og tilber verdens dyrlignende politiske systemer. De som har dette merket, gir “keiseren” det som med rette tilhører Gud. Lukas 20:25 Åpenbaringen 13:4, 8; 14:1 I hvilken forstand gjør de det? Ved at de ærer og tilber den politiske stat, dens symboler og dens militære styrke, som de ser hen til som sitt håp og som det som kan frelse dem. Hvis de tilber Gud, er det i så fall bare på en formalisisk måte. Det stilles spørsmålstegn ved Jehovas vitners styrende råd og de eldstes åndelige kvalifikasjoner.

Jehova krever at sitt folk skiller seg ut fra satans verden, slik det står i 2. Korinter 6:17 Jehovas vitner når ikke opp til bibelens norm for sann tilbedelse og er ikke ledet av Gud (Jehova). Matteus 7:15, 20 Jehovas vitner baserer ikke sin tro og hele sin lære på Guds Ord, slik de påstår i Resonnerboken.

Bibelen kommer med denne oppfordringen: “Sett ikke deres lit til fornemme eller til en menneskesønn, hos hvem det ikke er frelse. Hans ånd farer ut, han vender tilbake til sin jord; på den dagen går hans tanker til grunne. Salme 146:3, 4 Slutt for deres egen skyld å stole på mennesker, som bare lever så lenge de puster. Hva er de å regne for? Jesaja 2:22

Kontakt Jehovas vitner

Skroll til toppen