GDPR – Jehovas vitner

DATATILSYNET i Norge har fått klager på Jehovas vitners samtykkeerklæring. Alle Jehovas vitner bør lese og forstå hele Samtykkeerklæringen (vist nedenfor) før dere skriver under. Femte setning krever at du forhåndsgodkjenner framtidige endringer i samtykkeerklæringen, uten at du selv får vite hvilke endringer som er gjort. Dersom du alt har skrevet under kan du selvsagt tilbakekalle samtykkeerlæringen når du vil, uten at noen kan stille spørsmål. Du skal da ha originalen returnert til deg. Be også om en skriftlig bekreftelse på at avd.kontoret virkelig har slettet alle opplysninger om deg som du først ga de samtykke til, også hos tredjeparter og i utlandet.

Be makteliten i Jehovas vitner (de eldste) å gi dere skriftlige bibelbaserte svar på alle spørsmålene nedenfor.

Jehovas vitner
Samtykkeerkæring S-290-N 3/18 om bruk av personopplysninger.

Teksten i Jehovas vitners samtykkeerklæring er skilt ut og satt inn i hver sin setning nedenfor og merket – SKJEMA.

SKJEMA – første setning.
Som forkynner samtykker jeg i at Jehovas vitners verdensomfattende religiøse organisasjon, innbefattet menigheten min, avdelingskontoret og Jehovas vitners øvrige samarbeidende organisasjoner, bruker mine personopplysninger i overensstemmelse med sine legitime religiøse interesser.

SPØRSMÅL
– Hvem er Jehovas vitners samarbeidende organisasjoner og hvordan og hvorfor bruker disse organisasjonene personopplysninger til Jehovas vitners medlemmer i Norge?
– Hvilke såkalte legitime religiøse interesser mener Jehovas vitner å ha for å lagre personopplysninger, slik Jehovas vitner uttrykker det i samtykkeerklæringen S-290-N 3/18?

SKJEMA – andre setning
Jeg samtykker også i at personopplysningene mine blir brukt for at jeg skal kunne delta i visse religiøse aktiviteter i tilknytning til min tilbedelse, og for at jeg skal kunne få åndelig støtte.

SPØRSMÅL
– Hvilke aktiviteter og åndelig støtte er knyttet til lagrede personopplyninger?
– Hvordan brukes i så fall personopplysningene?

SKJEMA – tredje setning
Videre samtykker jeg i at mine personopplysninger kan sendes til andre av Jehovas vitners samarbeidende organisasjoner, også slike som hører hjemme i land hvor loven fastsetter en annen standard for personvern, som kanskje ikke er så høy som i det landet jeg nå bor i. (Norge)

SPØRSMÅL
– Hvilket bibelbasert og juridisk mandat har Jehovas vitner for dette?
– Hvordan kan Jehovas vitner vise at det er viktig å beskytte og ha respekt for medlemmenes privatliv, når Jehovas vitner samtidig krever å få sende personopplysninger til land som har et lavere personvern enn det landet medlemmet bor i (Norge)? (Se bildet over: RESPEKT FOR PRIVATLIVET DITT)
– Hvordan lagres Jehovas vitners personopplysninger i et lavsikkerhetsland?
– Hva brukes personopplysningene til i et lavsikkerhets land?

SKJEMA – fjerde setning
Jeg er blitt informert om og har fått mulighet til å lese den siden under «Personvern» på jw.org som beskriver bruk av personvernopplysninger, og jeg har også fått tilbud om å få en utskrift av denne teksten.

SPØRSMÅL
– Hvordan ga Jehovas vitners eldste informasjonen som nevnt i fjerde setning på samtykkeerklæringen S-290-N 3/18?
– Hvordan forsikret Jehovas vitners eldste seg om at medlemmet hadde forstått informasjonen som ble gitt?

SKJEMA – femte setning
Jeg samtykker i at mine personopplysninger blir brukt i tråd med beskrivelsen på den siden og i tråd med senere justeringer i teksten som måtte bli gjort.

SPØRSMÅL
– Hvilket bibelbasert og juridisk grunnlag mener makteliten i Jehovas vitner å ha for å kreve at medlemmene skal forhåndsgodkjenne senere justeringer i teksten som måtte bli gjort?
– Hvilken side vises det til

SKJEMA – sjette setning
Som forelder eller foresatt til ovennevnte mindreårige gir jeg mitt samtykke til ovenstående Samtykkeerklæring om bruk av personopplysninger.

SPØRSMÅL
– Hvordan beskytter samtykkeerklæringen S-290-N 3/18, barnets privatliv?
– Hvordan forvisser makteliten i Jehovas vitner seg om at barnet forstår hva et samtykke er og hva det brukes til?
– Forstår barnet at det styrende råd omtaler barn som fiender av Gud og egentlig ikke bryr seg om barnets personvern og privatliv, slik det sies i denne videoen på jw.org? (Vis fra 25:00 – 25:30) (Videoen er på engelsk fordi den norske oversetter ikke det engelske ordet Enemy (Fiende).
– Hvilket bibelbasert mandat mener makteliten i Jehovas vitner å ha for samtykkeerklæringen S-290-N 3/18?

Jehovas vitners såkalte SAMTYKKEERKLÆRING og såkalte RESPEKT FOR PRIVATLIVET DITT, avviker kraftig fra hverandre. Ifølge spørsmål 3 og 5 i samtykkeerklæringen, så er det ikke viktig for makteliten i Jehovas vitner, å såkalt beskytte og respektere privatlivet til sine medlemmer, slik det skrives i første linje i RESPEKT FOR PRIVATLIVET DITT. Makteliten i Jehovas har ikke respekt for privatlivet til sine medlemmer, slik de påstår, når de krever å få gjøre hva de vil med dine personopplysninger.

Kontakt Jehovas vitner

Del gjerne denne siden.

Skroll til toppen