Fortsett «å vitne grundig om Guds rike»

Jehovas vitners styrende råd baserer ikke sin lære på sikre beviser, slik de påstår i kap 2, avs 6 i boken: – Fortsett å vitne grundig om Guds rike.

Les brevet nedenfor eller i denne pdf-filen.

Boken: Fortsett «å vitne grundig om Guds rike»
Nyttige lenker

Tiggerpåfunn – penger ved resolusjoner

Kap 2, side 15, avs 6. Det styrende råd baserer ikke sin lære om en overlappende 1914-generasjon på noen sikre beviser for at den er en bibelsk lære. Den er avslørt som løgn, hykleri, falsk lære og menneskebud. (Mt 24:34) og viser at Jehovas vitners styrende råd ikke ledet av Gud og ikke er forent med Gud. Johannes 8:47 2. Johannes 9 Johannes 8:44 Åpenbaringen 21:8

Kap 4, side 35, avs 20 inneholder løgn. Hva er motivet til det styrende råd, når de pålegger medlemmene å betale penger ved resolusjoner? Det styrende råd bruker negativt gruppepress, når de pålegger oss medlemmen å betale penger ved resolusjoner. Dette tiggerpåfunnet kommer ikke fra Jehova.

Etter vår oppfatning er penger som er samlet inn ved de ulike tiggerpåfunnene i Herrens navn, frastøtende og uakseptable for ham. Og de fører ikke til Herrens velsignelse, verken for giveren eller for det arbeidet som blir utrettet.»

I denne lenken kan dere lese sannheten om bidrag blant Jehovas vitner, siden det styrende råd begynte å pålegge oss å betale penger via resolusjoner. Vi ser at bidrag ved resolusjoner er et tiggerpåfunn som Jehovas vitner skal oppfattes som frastøtende og uakseptable. Det styrende råds tiggerpåfunn ved å skaffe penger ved resolusjoner er ingen bibelsk lære og kommer ikke fra Jehova, men er menneskebud. Haggai 2:7-9 Jehovas folk ved det styrende råd tigger så absolutt om penger, når de pålegger medlemmene å betale penger ved resolusjoner.

Følg veiledningen
Lørdag 8. desember 2018 i Rikets sal i Moss sa Terje Brenden, Stein Paterson og Knut Leikanger til meg at all veiledning også gjelder alle eldste. Det er avslørt som løgn. Johannes 8:44 Åpenbaringen 21:8 Det kreves at det styrende råd straks slutter å kreve at medlemmene betaler penger ved resolusjoner og går tilbake til frivillige bidrag, slik veiledningen sier i kap 4 i nevnte bok.

JWPSA.com
Jeg har ved flere anledninger henvist til nettsiden jwpsa.com, som avslører Jehovas vitner i løgn, hykleri og falsk lære. Les noen avsløringer i lenkene nedenfor.

Jehovas vitner bruker symboler og tegn som viser at de er en del av satans verden.

Hemmeligholdelse i Jehovas vitner

Jehovas vitner praktiserer hemmeligholdelse og viser at de ikke er Guds folk og ikke sanne kristne. Se avsnitt 8 fra toppen i denne linken: https://wol.jw.org/no/wol/d/r3/lp-n/1997401

Påminnelse til det styrende råd og dere eldste

Når dere eldste hele tiden fortier mine brev og eposter og nekter å gi meg bibelbaserte skriftlige svar, som bekrefter dere at det jeg skriver er sant. Når jeg avslører det styrende råd og dere eldste i løgn, hykleri og falsk lære, så har jeg ingen tillit til dere. Det stilles spørsmåltegn ved dere eldstes åndelige kvalifikasjoner.

Dere må gi meg et skriftlig bibelbasert svar på dette brevet som dere sender til min postadresse innen fredag 10. Mai 2024.

Dersom dere mener at noe av det jeg har skrevet i dette brevet er feil, så legg fram bevis for det. Johannes 18:23

Vedlegg pdf:
Eldstebrev March 2014, August 2021, August 2023.

Hilsen,
Trond Jacobsen
Moss menighet

Kontakt Jehovas vitner

Skroll til toppen