Bil drapsforsøk utført av Janicke Hellan i Borg menighet i Sarpsborg 2. April 2014 – rettet mot Trond Jacobsen

Janicke Hellan forsøkte seg på et bildrap på Trond Jacobsen, onsdag 2. april 2014 på busstoppet i Kalaveien ved Kalabanen i Sarpsborg i Østfold. Ho fortier bil drapsforsøket sitt og prøver å slippe unna.

Les brevet nedenfor eller i denne pdf-filen.

Janicke Hellan
Borg menighet
Sarpsborg

Forsøk på bildrap onsdag 2. april 2014
På busstoppet utenfor Kalaveien 60, 1743 Klavestadhaugen

Janicke Hellan varsles med dette brevet om en rettssak mot seg vedr., ditt bil drapsforsøk på meg Trond Jacobsen onsdag 2. april 2014 på busstoppet utenfor Kalaveien 60, 1743 Klavestadhaugen (v/Kalabanen). Se vedlagte bilder.

Du så jeg kom løpende i Kalaveien og bestemte deg for å kjøre hele bilen din opp på fortauet, for som du kalte det «du ville tøyse litt». Å bli utsatt for et bil drapsforsøk er ingenting å tøyse med. Jeg ble virkelig skremt av måten du kjører på og din respektløse og verdiløse holdning til et menneskeliv og til meg. HUSK at Jehova vet hvilken holdning du har til meg, så ditt bil drapsforsøk på meg Trond Jacobsen har muligens gitt deg blodskyld i Jehovas øyne.

JANICKE HELLAN
Du er en respektløs, uansvarlig og farlig sjåfør. Jeg ser ikke deg som en sann kristen.

Kopier av dette brevet er sendt til Borg menighet og avd.kontoret i Danmark. Det er viktig at befolkningen får vite hvilken oppførsel og holdning enkelte Jehovas vitner har overfor medtroende, slik at de får et grunnlag for å ta et informert valg, når de snakker med Jehovas vitner. En kopi er også publisert på nettsiden jwpsa.com. Du finner brevet ved å skrive navnet ditt i søkefeltet.

SVARFRIST
Det forventes at du svarer skriftlig på dette varselet om rettssaken mot deg innen fristen som er satt til tirsdag 4. juni 2024.

Dersom du mener at noe av det jeg har skrevet i dette brevet/varselet er feil, så legg fram bevis for det. Johannes 18:23

Hilsen,
Trond Jacobsen
Jehovas vitne
Moss menighet

Skroll til toppen