Barns rettigheter

Hvilket bibelbasert mandat har dere eldste i Jehovas vitner til å sette materielle verdier foran et barns verdi og juridiske rettigheter? Dere gjenspeiler ikke samme syn som Jehova og Jesus Kristus har på barn. Hvordan er boken: VÆR HYRDER FOR GUDS HJORD (Eldsteboka) godkjent og verifisert av Jehova og Jesus Krisus? 1. Peter 5:2

Nedenfor står det at Jehovas vitner setter materielle verdier (avs 31) foran et barns verdi og juridiske rettigheter (avs 7). Det er merkelig at Jehovas vitner som begår sex-overgrep mot barn, ikke straks skal meldes til myndighetene, mens hærverk straks skal meldes. Dette er å krenke barns rettigheter.

Jehovas vitners strengt hemmelige Eldstebok
Jehovas vitners strengt hemmelige Eldstebok

I Ordspråkene 3:21, 22 står det at praktisk visdom og tenkeevne betyr liv for oss. Vi må undersøke selv om det vi hører og ser fra det styrende råd og de eldste, er sant og riktig eller ikke. Apostlenes gjerninger 17:11 Dersom vi stoler blindt på andre, så tar vi ikke egne fornuftige valg, men lar andre tenke og bestemme hva vi skal gjøre. Det er ikke visdom å stole blindt på andre, uansett hvem det er. Alle foreldre – snakk med barna om det dere leser på denne siden og la barna få uttrykke seg, om hvor dårlig det styrende råd og de eldste behandler barn. Barna kan også selv lese denne siden og alt annet på jwpsa.com

Skriv brev til Jehovas vitner og be om en skriftlig bibelbasert redegjørelse for hvorfor det styrende råd og de eldste krenker barns rettigheter som nevnt på denne siden. Send samtidig en kopi av brevet og en klage til Barne- og familiedepartementet på adressen nedenfor. Barn kan også sende egne brev.

Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Kontakt Jehovas

Skroll til toppen