Forfatternavn:Lotte Thori Løvstad

Barn

Barns rettigheter

Hvilket bibelbasert mandat har dere eldste i Jehovas vitner til å sette materielle verdier foran et barns verdi og juridiske

Barn

Barn, fiender av Gud?

Jehovas syn på barn kan dere lese i Salme 127:3 Jehovas vitners sang nr. 164, heter: Barn – dyrebare gaver

Skroll til toppen