1914-generasjonen, Jehovas vitner

Jehovas vitners lære om en såkalt overlappende 1914-generasjon, er avslørt som løgn, hykleri og falsk lære. Jesus Kristus sa ganske enkelt det som står i Matteus 24:34 og snakket ikke om noen overlappende generasjon som består av to grupper salvede, slik Jehovas vitner gjør. 2. Johannes 9

Jehovas vitners overlappende 1914-generasjon finnes ikke i Guds Ord Bibelen. Klikk på bildet over og se David H. Splane forklare Jehovas vitners styrende råds sin falske lære som de later som er fra Gud. (Vis fra 8:25). Jehovas vitners “forståelse” av denne generasjonen i Matteus 24:34 er avslørt som løgn, hykleri og falsk lære.
Klikk på bildet over så kommer du til artikkelen på jw.org
Klikk på bildet over, skroll til: Er det nok tid og les ut artikkelen.

Jehovas vitners styrende råd gir et falskt inntrykk av at sin lære om denne generasjonen i Matteus 24:34 er en Gudgitt lære og er derfor ikke ledet at Guds ånd, slik de påstår. 2. Johannes 9 Alle ser at de to illustrasjonene over ikke er like, men Jehovas vitners styrende råd krever at vi skal tro og godta det de lærer uten å stille spørsmål ved det. Enten lyver Jehovas vitner om denne generasjonen eller så lyver Jesus Kristus. Johannes 8:47 viser at det styrende råd ikke er fra Gud, fordi de ikke hører på Gud (Jehova). Matteus 7:15, 20

Dersom vi stoler blindt på andre, så tar vi ikke egne fornuftige valg, men lar andre tenke og bestemme hva vi skal gjøre. Det er ikke visdom å stole blindt på andre, uansett hvem det er. Jehovas vitners lære om sin overlappende 1914-generasjon er avslørt som menneskebud og er derfor en falsk lære. Ifølge Apostlenes gjerninger 17:11 må vi undersøke selv om det vi hører fra det styrende råd og fra de eldste er riktig eller ikke. Det er sannheten i Guds Ord Bibelen Johannes 17:17 som frigjør mennesker fra falsk lære. Det stilles derfor spørsmåltegn ved Jehovas vitners styrende råd og de eldstes åndelige kvalifikasjoner. Den som lyver gjør satans vilje. Jehovas vitner er avslørt i løgn, hykleri og falsk lære og viser dermed at de ha satan som sin Gud. 5. Mosebok 18:20-22 Johannes 8:44 Romerne 1:25 1. Korinter 4:6 Åpenbaringen 21:8 Jakob 4:4 2. Johannes 9

Skriv gjerne fysiske brev til Jehovas vitner og be om en skriftlig bibelbasert redegjørelse for hvorfor de lærer falskt om denne generasjonen i Matteus 24:34 og om hvorfor de går ut over det som står skrevet og hvorfor de ikke holder seg til Kristi lære. 2. Johannes 9

Kontakt Jehovas vitner

Skroll til toppen